Algemene voorwaarden & privacy verklaring

Algemene voorwaarden & privacy verklaring van Beauty Dream By Laura

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en betalingen tussen salon en cliënt waarop Beauty Dream By Laura deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken

De cliënt dient de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren, als de cliënt is verhinderd. Wanneer de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Dream By Laura 50% van het totale bedrag van de behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten te laat op de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty Dream By Laura de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. 

Betalingen

Beauty Dream By Laura vermeld netjes alle prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beauty Dream By Laura meld 1 maand voor de ingangsdatum de prijswijzigingen duidelijk op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient na de behandeling direct te betalen via pin of contant. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

Garantie 

Beauty Dream By Laura geeft 1 week garantie op alle behandelingen. 

De garantie voor de wimpers vervallen indien:

 • De cliënt de wimpers bij een andere salon heeft laten opvullen.
 • De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of heftig heeft gewreven.
 • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Beauty Dream By Laura geadviseerd is.
 • De cliënt mascara / make up heeft gebruikt op de wimperextensions.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals die beschreven staan in de adviesfolder niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt zich niet aan de 24 uur regel heeft gehouden van het drooghouden van de wimperextensions of lash lift.
 • De cliënt de producten niet heeft gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

Privacy en persoonsgegevens

De cliënt dient op de eerste behandeling een formulier in te vullen met alle gegevens, waarvan Beauty Dream By Laura aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Dream By Laura zal deze gegevens nooit vrijgeven aan derden.

Geheimhouding 

Beauty Dream By Laura is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens de behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Dream By Laura verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Beauty Dream By Laura kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade of het verliezen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Wanneer er in zeldzame gevallen irritatie, ontstekingen of allergieën optreden bij de cliënt zal Beauty Dream By Laura hier niet verantwoordelijk voor gesteld kunnen worden en zal de cliënt eventuele dokterskosten, ziekenhuis kosten, reiskosten, kosten door het niet kunnen werken en overige kosten die hierbij te pas komen voor eigen rekening nemen.  

Beschadiging en diefstal

Beauty Dream By Laura zal diefstal altijd melden bij de politie. Beauty Dream By Laura heeft het recht om de cliënt aansprakelijk te stellen bij het beschadigen van meubilair, apparatuur of producten. 

Klachten

Wanneer de cliënt een klacht heeft over de behandeling of product moet de cliënt zo spoedig mogelijk contact opnemen met Beauty Dream By Laura, noch binnen 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden bij de eigenaar van Beauty Dream By Laura. Indien de klacht verwerkt is zal Beauty Dream By Laura contact opnemen met de cliënt en de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit het betaalde bedrag voor de uitgevoerde behandeling kunnen terug vragen.

Gedrag in de salon 

De cliënt dient zich in de salon fatsoenlijk te gedragen, volgens de algemene normen. Indien de cliënt onfatsoenlijk gedrag vertoont en na herhaaldelijke waarschuwingen het gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Dream By Laura het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.

Privacy verklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty Dream By Laura verwerkt van haar klanten. Wanneer je klant wordt bij Beauty Dream By Laura of om andere redenen je persoonsgegevens aan Beauty Dream By Laura verstrekt, geef je toestemming om u persoonsgegevens met deze voorwaarden te verwerken. Beauty Dream By Laura raad u aan om de privacy verklaring door te lezen. 

Verantwoordelijk

De salon Beauty Dream By Laura is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonlijke gegevens. 

Stationsplein 99, ruimte 171 1703WE in Heerhugowaard.

KVK: 68514522

De salon is bereikbaar via 06-135 33 651 of mail naar info@beautydreambylaura.nl

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en postadres.
 • Mailadres en telefoonnummer.
 • Eventuele gezondheidsgegevens
 • Voor- en na foto’s

De persoonsgegevens zullen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer zullen gebruikt worden voor contact over de afspraken en eventuele annuleringen.
 • Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor eventuele uitnodigingen, acties, informatie en diensten.
 • De voor- en na foto’s worden gedeeld op sociaal media, mits u hier toestemming voor geeft.

E-mail gegevens

 • Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het bevestigen, annuleren en herinneren aan uw afspraak.
 • Voor eventuele nieuwsbrieven.
 • Afmelden voor deze mailings is altijd mogelijk via het afmeldlink onderaan de mail.

Bewaren van de gegevens 

Beauty Dream By Laura bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Op dat moment zullen de persoonsgegevens vernietigd worden.

Beveiliging en bewerkers 

Ter bescherming heeft Beauty Dream By Laura passende maatregelen getroffen. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens maakt Beauty Dream By Laura gebruik van diensten van een derden verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkingscontract getekend. 

Verwijdering en vragen klachten

 • U kunt bij de eigenaresse van Beauty Dream By Laura een verzoek indienen om uw gegevens in te zien. Echter zou u dit zelf ook kunnen wanneer u een account heeft aangemaakt op de website. Hier kunt u ten alle tijden uw gegevens veranderen. Het verwijderen van de gegevens zal wel via de eigenaresse van Beauty Dream By Laura gaan.
 • Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop Beauty Dream By Laura uw persoons gegevens verwerkt of behandelt, kunt u contact opnemen met de eigenaresse.
 • Bij eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via info@beautydreambylaura.nl.

Wijzigingen 

 • Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Beauty Dream By Laura raad u dan ook aan om regelmatig privacyverklaring te bekijken. Eventuele wijzigingen zullen via de website bekend gemaakt worden.